ความคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่าย

ความคุ้มครองสุขภาพยังเป็นความต้องของทุกคนที่ต้องการหลักประกันชีวิต โดยเฉพาะสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันที่ทำให้ผู้คนเริ่มตระหนักถึงการมีผู้ช่วยลดความเสี่ยงกันมากขึ้น ซึ่งการเลือกซื้อความคุ้มครองสุขภาพนั้นก็ต้องเลือกแบบที่ตรงกับความต้องการที่พร้อมตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตเรา เพราะความคุ้มครองสุขภาพในปัจจุบันมีแบบให้เลือกหลากหลายมากขึ้น ทั้งแบบทั่วไป และแบบเหมาจ่าย แต่ครั้งนี้เมืองไทยประกันชีวิต จะพามารู้จักความคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่ายกันมากขึ้น

ความคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่ายคืออะไร?

ความคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่าย คือ ความคุ้มครองสุขภาพที่ไม่กำหนดวงเงินค่ารักษาพยาบาลในบางหัวข้อ ซึ่งค่ารักษาพยาบาลต่างๆ จะถูกคิดรวมมาให้อยู่ในวงเงินตามแผนประกันที่เราเลือกทำ ไม่แยกเป็นครั้ง ในหนึ่งปีจะรักษากี่ครั้งก็ได้ แต่ต้องไม่เกินวงเงิน และเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนด ซึ่งอาจแตกต่างกับความคุ้มครองสุขภาพทั่วไปแบบ “จำกัดวงเงิน” ที่กำหนดวงเงินความคุ้มครองไว้อย่างชัดเจน หากเราเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วค่ารักษาพยาบาลเกินวงเงินที่กำหนดไว้ เราก็ต้องจ่ายส่วนต่างนั้นเอง 

ที่สำคัญ สมัยนี้ค่ารักษาพยาบาลก็เพิ่มมากขึ้นตามเทคโนโลยีการรักษาที่ซับซ้อน ไหนจะค่ายา ค่าห้อง ค่าหมอ และอื่นๆ อีกมากมาย เราจะมั่นใจได้แค่ไหนว่าเตรียมเงินไว้พอแล้ว? แต่ในส่วนของเมืองไทยประกันชีวิตเราสามารถให้คุณมั่นใจได้ ด้วยความคุ้มครองสุขภาพเหมาจ่ายถึง 3 แบบ 3 เหมา ให้คุณเลือกแบบที่ตรงใจและตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ มาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง

เหมาๆ แบบชุดใหญ่ ที่มีวงเงินความคุ้มครองสูง

อีลิท เฮลท์ คือคำตอบ

สำหรับคนที่ชอบความเล่นใหญ่ จัดหนัก จัดเต็ม ต้องการวงเงินความคุ้มครองสูง สามารถเลือกความคุ้มครองสุขภาพอิลีท เฮลท์ ได้เลย เพราะสามารถตอบโจทย์ให้คุณได้ด้วยวงเงินค่ารักษาพยาบาลสูง 20-100 ล้านบาท ต่อปี ซื้อตัวเดียวอยู่! เพราะทั้งเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองรักษาโรคมะเร็งแบบ Targeted Therapy การวินิจฉัยโรคแบบ MRI หรือ CT Scan แบบ OPD ได้ หรือจะเจ็บป่วยจากโรคระบาด โรคทั่วไป หรือโรคร้ายแรงก็คุ้มครอง หากแอดมิทก็คุ้มครองค่าห้องตั้งแต่ 10,000 – 25,000 บาทต่อคืน หากต้องนอนห้อง ICU จ่ายตามจริง สูงถึง 365 วัน และเบี้ยเพียงวันละไม่ถึง 65 บาท สำหรับทุนประกัน 20 ล้านบาทต่อปี

เหมาๆ แบบชุดกลาง รายละเอียดน้อย คุ้มครองเยอะ

เลือก ดี เฮลท์ (D Health)

หากใครที่กำลังมองหาความคุ้มครองสุขภาพที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน รายละเอียดน้อยแต่คุ้มครองเยอะ ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health) ตอบโจทย์คุณได้ เพราะช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายตามจริงเต็มวงเงินตั้งแต่บาทแรก สูงสุด 5 ล้านบาท* ต่อการเข้าพักรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง ทั้งค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด นอกจากนี้ ยังคุ้มครอง โควิด-19 โรคร้ายทุกระยะ และโรคทั่วไป ให้คุณได้สบายใจ คลายกังวล กับความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกความต้องการ

*กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท ไม่มีความรับผิดส่วนแรก โดยเป็นวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

เหมาๆ แบบชุดเล็กแต่จัดเต็มความคุ้มครอง

เลือก โครงการเหมาจ่ายเอ็กซ์ตร้า

จะชาวฟรีแลนซ์ พนักงานจบใหม่ที่ไม่มีสวัสดิการ หรือมีสวัสดิการอยู่แล้วแต่ไม่ครอบคลุมมากพอ การมีความคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่ายจะช่วยสร้างความอุ่นใจหรือช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดได้ สามารถเลือกโครงการเหมาจ่ายเอ็กซ์ตร้า ได้เลย เพราะคุ้มครองแบบเหมาจ่ายตามจริง ครอบคลุมทั้งกรณีเจ็บป่วยและกรณีผ่าตัดด้วยการเข้ารักษาในฐานะผู้ป่วยใน ทั้งโรคร้ายแรงและโรคทั่วไป รวมสูงสุด 500,000 บาทต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง พร้อมคุ้มครองค่าห้องเพิ่มอีกสูงสุดวันละ 4,000 บาท ค่าห้อง ICU เพิ่มอีกเป็น 2 เท่า ไม่นับรวมในวงเงิน (รวมกันสูงสุด 120 วัน)

 

เห็นข้อดีของการซื้อความคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่ายแล้ว คุณก็สามารถเลือกซื้อแบบที่ตรงตามความต้องการได้ง่ายๆ เพราะเรื่องสุขภาพรอไม่ได้ หากมีไว้ก่อนก็มั่นใจกว่า

 

หมายเหตุ

  • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น
  • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
ชายหญิง
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์ แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนายินยอม ของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่าน และรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Image

Elite Health (อีลิท เฮลท์) 
คุ้มครองสูงถึง
20 – 100 ล้านบาทต่อปี
วงเงินความคุ้มครองสูงหมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นทุกปี

Find the answer to any question, from the basics all the way to advanced tips and tricks!

อ่านต่อ
Image

D Health  (ดี เฮลท์)
คุ้มครองสูงถึง
5 ล้านบาท(2)
หากแอดมิทก็เหมาจ่ายค่ารักษาค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ในวงเงินเดียว

D Health

อ่านต่อ
Image

เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า
คุ้มครองสูงถึง
500,000 บาท(4)
ดูแลคุณตั้งแต่แอดมิทเข้า
 ด้วยเบี้ยประกันที่เข้าถึงได้

เหมาจ่าย

อ่านต่อ