ประกันชีวิตและ
อุบัติเหตุเพื่อผู้สูงอายุ

 

 

วัยเก๋า หากลื่นหกล้ม จนทำให้กระดูกหัก การรักษาตัวอาจนานกว่าวัยหนุ่มสาว จนทำให้ค่ารักษาบานปลายได้ให้วัยเก๋าเลือกแบบประกันที่ใช่ ด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งชีวิตและอุบัติเหตุ ช่วยแบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี(1)

โครงการ เมืองไทยวัยเก๋า คุ้มทั่วไทย (เพื่อผู้สูงอายุ)

เก๋าสุดคุ้มเพราะเลือกได้ ให้ผู้สูงอายุที่บ้านอุ่นใจด้วยความคุ้มครองทั้งชีวิตและอุบัติเหตุ

  • คุ้มครองชีวิตสูงสุด 3 ล้านบาท(2) จากอุบัติเหตุสาธารณะ
  • คุ้มครองการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุด 25,000 บาท(3)
  • รับเงินชดเชยรายวันรวมสูงสุด 2,500 บาท(3) หากนอนรพ.จากอุบัติเหตุ และรับเพิ่มเป็น 2 เท่า หากรักษาตัวในห้องไอ.ซี.ยู
  • ทำได้ตั้งแต่อายุ 50 – 75 ปี
  • เบี้ยประกันเบาๆ เริ่มต้นเพียงวันละไม่ถึง 7 บาท(4)

(1) เฉพาะแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) 

(2) สำหรับแผนความคุ้มครอง 6 ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป
(3) สำหรับแผนความคุ้มครอง 5,6 เป็นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)
(4) สำหรับเพศหญิง อายุ 50 ปี แผนความคุ้มครอง 1 จำนวนเงินเอาประกันภัย 30,000 บาท เลือกชำระเบี้ยประกันรายปี

– การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
– โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

ชายหญิง
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์ แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนายินยอม ของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่าน และรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว